• <div id="01asi"><tr id="01asi"></tr></div>
  <li id="01asi"><s id="01asi"></s></li>
 • <dl id="01asi"></dl>
  <div id="01asi"><s id="01asi"></s></div>
 • <dl id="01asi"></dl>
  <sup id="01asi"></sup>
  <dl id="01asi"><ins id="01asi"></ins></dl>
 • <sup id="01asi"><bdo id="01asi"></bdo></sup>
  <dl id="01asi"><menu id="01asi"></menu></dl><sup id="01asi"></sup>
  <li id="01asi"><span id="01asi"></span></li>
 • <li id="01asi"></li>
 • <sup id="01asi"></sup>
  <li id="01asi"></li>
 • <sup id="01asi"><bdo id="01asi"></bdo></sup>
  <dl id="01asi"><menu id="01asi"></menu></dl>
  <dl id="01asi"></dl>
 • <div id="01asi"><s id="01asi"><strong id="01asi"></strong></s></div><li id="01asi"></li>
 • <dl id="01asi"></dl>
 • <dl id="01asi"><menu id="01asi"><small id="01asi"></small></menu></dl>
  <dl id="01asi"><ins id="01asi"><small id="01asi"></small></ins></dl>
 • <li id="01asi"></li>
  <li id="01asi"></li>
 • <li id="01asi"></li>
 • <dl id="01asi"><menu id="01asi"><small id="01asi"></small></menu></dl>
  <dl id="01asi"></dl>
 • Dünyada sa?l??? geli?tiriyoruz

  Öne ç?kan içerikler

  Kurumsal Haberler

  BD, Bard sat?n almas?n? tamamlad?

  Bard Türkiye'yi ziyaret edin

  Preanalitik ??zümler

  BD Vacutainer? kan alma sistemimizin 70. do?um gününü hep birlikte kutluyoruz

  Daha Fazla Bilgi

  Diyabet

  Daha ?yiye Do?ru Bir Ad?m: Prof. Dr. Sel?uk Da?delen ile Enjeksiyon Teknikleri

  ?zleyin

  AMD liderli?i

  Antimikrobiyal diren? mücadelesinde BD ??zümleri

  Daha Fazla Bilgi

  Ara?t?rma laboratuvarlar?

  Ara?t?rma Sistemleri

  ??zümlerimiz, ki?isel ak?? sitometrelerinden ?zel ara?t?rma ve deney ihtiya?lar?na g?re konfigüre edilebilen ?zel sipari? ürünlere kadar ?e?itlilik g?sterir.

  Daha Fazla Bilgi

  Klinik sistemler

  ??zümlerimiz, tan?da ve hasta bak?m?n?n iyile?tirilmesinde klinisyenlere yard?mc? olur

  Daha Fazla Bilgi

  Sa?l?k profesyonelleri

  Güvenlik Donan?ml? ??neler

  BD, sa?l?k ?al??anlar?n?n ihtiya?lar?n? kar??lamak i?in aktif ve pasif i?ne tabanl? güvenlik donan?ml? ??zümler sunmaktad?r.

  ?ncele

  At?k ??zümleri

  Kesici ve delici aletler i?in tasarlanm?? at?k toplay?c?lar

  ?ncele

  Anestezi

  Bir?ok farkl? uygulamaya elveri?li geni? ürün yelpazesi

  ?ncele

  Farmas?tik ?la? Transferi Sistemleri

  Yüksek kaliteli, klinik olarak kan?tlanm?? ?nceden doldurulmu? ve kendi kendine enjeksiyon sistemleri

  ?ncele

  IV kateterler

  Kendiniz ve hastalar?n?z i?in do?ru IV kateterleri se?in

  ?ncele

  ?nceden Doldurulmu? Enjekt?rler

  BD PosiFlush? ?nceden doldurulmu? enjekt?rlerle vasküler bak?mda iyi uygulamalar?n? destekleyin

  ?ncele

  ??nesiz Konnekt?rler

  Kateter a??kl??? ve etkili dezenfeksiyonu destekleyen cihazlarla ba?lant? kurun

  ?ncele

  Teknik Hizmet & Destek

  Teknik, uygulama, mühendislik ve e?itim

  ?ncele

  Diagnostik laboratuvarlar

  Moleküler Diagnostik

  Tam entegre ve otomatik moleküler platform olan BD MAX? sistemi ile personel verimlili?ini yeniden tan?mlay?n

  ?ncele

  Moleküler Diagnostik

  ?e?itli moleküler tan? ??zümlerimiz, daha iyi klinik sonu?lara ve daha iyi laboratuvar süre?lerine olanak tan?r

  ?ncele

  Kad?n Sa?l??? & Kanser

  Serviks kanserinin tespiti i?in yenilik?i ve tamamlay?c? ??zümler

  ?ncele

  Numune Toplama

  Ven?z kan, kapiller kan ve idrar ?rne?i alma, ta??ma ve naklinde yenilik?i ve birbirini tamamlay?c? ??zümler

  ?ncele

  Eczaneler

  Tehlikeli ?la? Güvenli?i

  BD tehlikeli ila? güvenli?i ??zümleri, tehlikeli ila?lara maruz kalma riskini azaltmaya yard?mc?d?r

  Daha Fazla Bilgi

  Diyabet

  BD Türkiye Diyabet ?? Birim Müdürü Ozan Bolat ile konu?tuk: Diyabet Tedavisinde Eczac?lar Kritik Rol Oynuyor

  Daha Fazla Bilgi

  Ayakta tedavi edilen hastalar

  Diyabet

  Hastalar?n diyabet tedavisine uyumunu art?rmada yenilik?i BD Kalem ??neleri ve ?nsülin Enjekt?rleri

  ?ncele

  Diyabet

  Daha ?yiye Do?ru Bir Ad?m: Prof. Dr. Sel?uk Da?delen ile Enjeksiyon Teknikleri

  ?zleyin

  香港赛马会吧
 • <div id="01asi"><tr id="01asi"></tr></div>
  <li id="01asi"><s id="01asi"></s></li>
 • <dl id="01asi"></dl>
  <div id="01asi"><s id="01asi"></s></div>
 • <dl id="01asi"></dl>
  <sup id="01asi"></sup>
  <dl id="01asi"><ins id="01asi"></ins></dl>
 • <sup id="01asi"><bdo id="01asi"></bdo></sup>
  <dl id="01asi"><menu id="01asi"></menu></dl><sup id="01asi"></sup>
  <li id="01asi"><span id="01asi"></span></li>
 • <li id="01asi"></li>
 • <sup id="01asi"></sup>
  <li id="01asi"></li>
 • <sup id="01asi"><bdo id="01asi"></bdo></sup>
  <dl id="01asi"><menu id="01asi"></menu></dl>
  <dl id="01asi"></dl>
 • <div id="01asi"><s id="01asi"><strong id="01asi"></strong></s></div><li id="01asi"></li>
 • <dl id="01asi"></dl>
 • <dl id="01asi"><menu id="01asi"><small id="01asi"></small></menu></dl>
  <dl id="01asi"><ins id="01asi"><small id="01asi"></small></ins></dl>
 • <li id="01asi"></li>
  <li id="01asi"></li>
 • <li id="01asi"></li>
 • <dl id="01asi"><menu id="01asi"><small id="01asi"></small></menu></dl>
  <dl id="01asi"></dl>
 • <div id="01asi"><tr id="01asi"></tr></div>
  <li id="01asi"><s id="01asi"></s></li>
 • <dl id="01asi"></dl>
  <div id="01asi"><s id="01asi"></s></div>
 • <dl id="01asi"></dl>
  <sup id="01asi"></sup>
  <dl id="01asi"><ins id="01asi"></ins></dl>
 • <sup id="01asi"><bdo id="01asi"></bdo></sup>
  <dl id="01asi"><menu id="01asi"></menu></dl><sup id="01asi"></sup>
  <li id="01asi"><span id="01asi"></span></li>
 • <li id="01asi"></li>
 • <sup id="01asi"></sup>
  <li id="01asi"></li>
 • <sup id="01asi"><bdo id="01asi"></bdo></sup>
  <dl id="01asi"><menu id="01asi"></menu></dl>
  <dl id="01asi"></dl>
 • <div id="01asi"><s id="01asi"><strong id="01asi"></strong></s></div><li id="01asi"></li>
 • <dl id="01asi"></dl>
 • <dl id="01asi"><menu id="01asi"><small id="01asi"></small></menu></dl>
  <dl id="01asi"><ins id="01asi"><small id="01asi"></small></ins></dl>
 • <li id="01asi"></li>
  <li id="01asi"></li>
 • <li id="01asi"></li>
 • <dl id="01asi"><menu id="01asi"><small id="01asi"></small></menu></dl>
  <dl id="01asi"></dl>